Kancelaria Doradztwa Prawnego
LinkLex
Tel. 22-389-53-52
Kom. 518-518-908
biuro@prawnikwarszawa.com

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Doradztwa Prawnego "LinkLex" w Warszawie


Kancelaria doradztwa prawnego LinkLex udziela porad prawnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną m.in. w zakresie prawa cywilnego w tym prawa spadkowego, prawa rodzinnego, postępowania egzekucyjnego, prawa pracy, prawa spółek oraz pomocy prawnej cudzoziemcom.


Pomoc prawna Kancelarii polega m.in. na:

·        sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych, pism do urzędów

     państwowych

·        przygotowaniu wszelkiego rodzaju podań, wniosków, formularzy

bądź udzieleniu wyłącznie wskazówek niezbędnych dla prawidłowego

wypełnienia w/w dokumentów

·        konstruowaniu, opiniowaniu umów np. umowy najmu, umowy o pracę,

umowy kupna-sprzedaży

·        zakładaniu firmy, spółki cywilnej, spółki partnerskiej, spółki

komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej, spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, fundacji

·        obsługi prawnej cudzoziemców np. pomoc prawna przy legalizacji

pobytu na terytorium RP, uzyskania niezbędnych pozwoleń,

skompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy,

pomoc prawna związana z zatrudnieniem cudzoziemca, nabyciem

przez niego nieruchomości na terytorium RP.


 

Kancelaria doradztwa prawnego LinkLex świadczy pomoc prawną obywatelom polskim mieszkajacym w Polsce lub zagranicą oraz obywatelom innych państw mających problemy związane z polskim systemem prawnym bądź sprawy toczące się na terytorium Polski.

Kancelaria doradztwa prawnego LinkLex prowadzi sprawy na terenie całej Polski oraz obsługę prawną osób fizycznych i prawnych z wielu krajów świata m.in. Francji, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii.


Zapytanie dotyczące porady prawnej, jej wyceny mogą Państwo przedstawić wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: biuro@prawnikwarszawa.com bądź telefonicznie pod numerami telefonów (022) 389-53-52, kom. 0-518-518-908.

 

Dziękujemy za zainteresowanie się ofertą naszej kancelarii i zapraszamy do współpracy.